Money Counter โปรเจกต์ที่ทำด้วย Passion ล้วนๆ

เมื่อวานไปงาน Next Stack: Entrepreneur Edition
ตอนจบมีคำถามที่ โดนใจผมเอามากๆ (ไม่รู้เข้าใจผิดหรือเปล่านะ) ประมาณว่า จะมีไหม คนที่มุ่งมั่นทำธุรกิจตาม Passion แบบไม่ได้สนใจเรื่องเงิน

Continue reading