Photobucket สุดยอดโฮสฝากภาพ

Photobucket เป็น Host Upload รูปภาพที่ผมแนะนำเลยเพราะใช้งานได้สะดวกมากมาย (ตอนนี้พบปัญหาแล้ว1อย่างคือไม่สามารถใช้โปรแกรมอัพโหลดในเครื่องจากWindowsVista)
มาดูวิธีทำตั้งแต่แรกเลยก็ละกัน

Continue reading