My collaborative note taking website

SPICYDOG’s Note เป็นเว็บเอาไว้จดโน้ตอย่างง่ายๆ ที่สามารถเข้ามาเขียนพร้อมๆ กันได้แบบ Google Drive แต่อยากใช้งานแบบไม่ Login แล้วก็ต้องเปิดได้เร็ว ใช้งานได้จริง ซึ่งแต่ก่อนใช้ Titanpad ซึ่งตอนนี้ปิดไปแล้ว ก็เลยเปิดเองซะเลย เข้าไปลองใช้งานกันได้ที่

 

https://note.spicydog.org

ที่มาที่ไปคร่าวๆ

หลังจากการปิดตัวไปของ TitanPad ก็ทำให้หลายๆ ครั้งอยากจะ Note อะไรพร้อมๆ กันแล้วเกิดเดือดร้อนขึ้นมา จนทนไม่ไหวต้องมาตั้งใช้งานเองบ้าง ด้วยความที่ TitanPad ใช้งาน Etherpad ซึ่งเป็น Opensource นั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องเอามาลงได้บ้างซิ ก็เลยเอามาลงดู มันใช้ NodeJS ก็เลยจับไปลงบน Heroku โมอยู่สักพักจนใช้ได้ จากนั้นก็เปลี่ยนจาก MySQL มาเป็น MongoDB แทน เพราะว่าบน Heroku mLab ให้เนื้อที่ MongoDB ถึง 500MB แล้วก็เซท subdomain แต่ติดที่ต้องใช้ SSL จึงสร้าง Rule ให้วิ่งผ่าน Cloudflare SSL Flexible แล้ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อย

เอาไว้เดี่ยวมีเวลาจะเขียนวิธีการทำอย่างละเอียด เผื่อใครสนใจอยากจะตั้งของตัวเองบ้าง