การบริหาร กับงานที่เพิ่มขึ้น

เมื่องานเพิ่มมากขึ้น..

ต้องปรับวิธีบริหารให้ดีขึ้น
พัฒนาการสื่อสารให้ดีขึ้น
เชื่อใจทีมงานให้มากขึ้น
มอบหมายงานแก่ทีมให้มากขึ้น
ส่งต่อความสำเร็จแก่ทีมให้มากขึ้น
เข้าอกเข้าใจทีมงานให้มากขึ้น
อยู่กับตัวเอง ทบทวนตัวเองให้มากขึ้น

ไม่ว่าจะยุ่งเพียงใด อุปสรรคจะถาโถมมาขนาดไหน
คอยเตือนตัวเองให้ขึ้นใจ ไม่ว่ายังไงสติต้องไม่หลุด
ยิ่งรับผิดชอบงานใหญ่ สิ่งต่างๆ ยิ่งเกิดขึ้นรวดเร็ว
การตัดสินใจยิ่งต้องแม่นยำ มั่นคงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม
ขออย่าได้พลาดพลั้ง ตกเป็นทาสแห่งอารมณ์