ตัวเลขฐานสิบหก Hex คืออะไร

รู้ใช่ไหมครับว่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ย เป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส์ – -”
ไม่ใช่ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส์เนี่ย มันจะใส่ข้อมูลกันโดยการปิดเปิดสัญญาณ มันคือการส่งสัญญาณไฟฟ้านั่นเอง อยางเช่น 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 อะไรประมาณนี้

แต่ในคอมพิวเตอร์เนี่ย มันสลับซับซ้อนกว่านั้น เพราะมันต้องมีการส่งข้อมูลไปมามากเป็นพิเศษ
แถมยังต้องแสดงผลให้คนเห็นอีกด้วย มันจึงมีการแปลงเลขฐานสอง(0-1) เป็นฐาน16(0-F) ซึ่งก็ต้องลามไปถึงเรื่องหน่อยความจำซะหน่อย

8 bits = 1 byte

1 bit หมายถึงการปิดหรือเปิดสัญญาณทางไฟฟ้า1ครั้ง เช่น 1 ก็ 1ครั้ง 11 ก็2ครั้ง 0 1 0 1 0 1 ก็ 6 ครั้ง

1 byte หมายถึงตัวอักษรที่เราเห็นกันอยู่1ตัว อย่างเช่นตัว A B C พวกนี้ 3 ตัวนี่ก็ 3 bytesเข้าไปละ

ในการแปลงจากเลขฐาน 2 เป็นฐาน 16 นี่ง่ายๆเลย แบบข้างล่างนี้

สำหรับการแปลงไปแปลงมาระหว่าง Hex กับ String ในที่นี้จะใช้การเข้ารหัสแบบ ASCII นะครับ

จากนั้น ไอ้ตัวอักษร 0-F เนี่ย ก็จะรวมกันกับอีกตัวหนึ่ง กลายเป็น 2 ตัว จึงจะเป็นตัวอักษรที่มันแสดงออกมาให้เห็น 1 ตัว

ดังนั้น ในการแสดงตัวอักษร 1 ตัว จึงต้องใช้การส่งสัญญาณไฟฟ้าทั้งหมด 8 ครั้ง หรือ 8 Bits

ยก ตัวอย่าง่ายๆเช่น เราจะพิมพ์เลข 5 ใส่เข้าไปในคอม เมื่อเราพิมแล้ว คอมก็จะแปลงมันเป็นเลข Hex คือ 35 (ไอ้เลขนี้มันจะเป้นตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้แล้วตาม ASCII ต้องท่องเอา)
จากนั้น มันก็จะแปลงเป็น Binary (ฐาน2) 3 คือ 0 0 1 1 และ 5 คือ 0 1 0 1 ดังนั้น มันจะต้องส่งข้อมูล 8 ครั้งในการแสดงเลข 5 นั่นคือ 0 0 1 1 0 1 0 1 นั่นเอง

พวกตัวอักษรที่เราเห็นๆนั่นจะเรียกว่า Character หรือ String

0 0 0 0 = 0
0 0 0 1 = 1
0 0 1 0 = 2
0 0 1 1 = 3
0 1 0 0 = 4
0 1 0 1 = 5
0 1 1 0 = 6
0 1 1 1 = 7
1 0 0 0 = 8
1 0 0 1 = 9
1 0 1 0 = A
1 0 1 1 = B
1 1 0 0 = C
1 1 0 1 = D
1 1 1 0 = E
1 1 1 1 = F

ยกตัวอย่างเลข Hex ให้ดูซะอันละกัน เอาคำว่า

String : Spicydog
Hex : 53 70 69 63 79 64 6F 67
Binary : 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1

มันก็จะได้ประมาณนี้ จะมีขนาด 8 Bytes หรือ 64 Bits

ลองคิดเล่นๆ ไฟล์ขนาด 1Gb ถ้าเราเอามาเขียนลงกระดาษเป็นDiGi มันจะต้องใช้กระดาษซะกี่แผ่น

คำตอบคือ 1024x1024x1024x8=8589934592ตัว

ถ้าเขียนลงกระดาษสมุดบรรทัดละ30ตัว โดยแต่ละหน้ามี24บรรทัด จะต้องเขียนจำนวนหน้าดังนี้

8589934592/(30*24)=11930464.71 หน้า หรือ 11930464หน้ากับ 21บรรทัด และ 9 ตัวอักษร
ถ้าสมุดมีเล่นละ40แผ่น แล้วหนาเล่นละ0.5cm ก็จะได้ดังนี้

11930465/(40*2) = 149130.8125 หรือประมาณ 149131 เล่ม
จะต้องตั้งสมุดสูง 74565.5 Cm หรือ 745.655 เมตร ประมาณนั้น เวอร์เหลือเกิน เหอะๆ

Tags: , , ,