เทียบสระ และ พยัญชนะ ภาษาไทย – อังกฤษ

เทียบอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด 26 ตัว
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

เป็นพยัญชนะ 21 ตัว และ สระ 5 ตัว เมื่อเทียบกับภาษาไทย
A = อะ,อา,เอ,แอ banana car arm Apirl apple
B = บ bin book beautiful
C = ซ หรือ ค cat clock computer cinch cigarette
D = ด dog duck good build find sad
E = อี หรือ เอ eraser English elephant temple
F = ฟ five coffee fly fat stuff left
G = ก หรือ จ เมื่อมี e gate page go grammar gecko
H = ฮ หรือ ห hat honey hut happy how
I = อิ หรือ อี ink ill image index indian
J = จ หรือ ย January jazz job juice jump July
K = ค หรือ ก keyboard King kangaroo kitchen coke
L = ล หรือ ฬ lamp lucky ball school like Chulalongkorn
M = ม monday come mother mango madam
N = น หรือ ณ neck narrow noun noon North noddle
O = โอ หรือ ออ open old gold oil orange object
P = พ,ภ,ผ,ป place put pan peacock people
Q = คว (ควบ) queen quite quiz quickly quota
R = ร run ring room bar rain Rome
S = ส,ศ,ซ sad son sand Saturday massage ass
T = ท table top temple talk twenty
U = อุ, อู, อะ uniform unit usually umbrella understand
V = ฟว(ควบ) voice vacation vote visit vacuum
W = ว win week width wife with Wednesday West
X = ซ,กซ (สะกด) xylophone xmas x-ray
Y = ย หรือ อี, อาย you yoyo year yellow yoke
Z = ซ zebra zoo zoom zero zinnia

คัดลอกจาก : http://www.thaigoodview.com/node/19737

เทียบสระไทย – อังกฤษ

อะ-อา = a
อิ = i
อี = ee หรือ i
อึ = u
อือ = ue
อุ = u หรือ oo
อู = oo หรือ u หรือ ue
เอะ-เอ = e หรือ a
แอะ-แอ = ae หรือ a
โอะ-โอ = o
เอาะ-ออ = o
อัวะ-อัว = ua หรือ ue
เอียะ-เอีย = ea หรือ ia หรือ ie
เอือะ-เอือ = ua หรือ ue
อำ-อัม = um หรือ am
เอา-อาว = ao
ไอ-ใอ-อัย = ai หรือ i

Tags: , , , , ,