ArnThai 2.5 (Lite) โปรแกรมสำหรับแปลงเอกสารรูปภาพเป็นข้อความ

ARN Thai 2.5
โปรแกรมสำหรับแปลงเอกสารรูปภาพที่แสกนเข้าไปในคอมให้เป็นข้อความ
สมมุติว่าได้รายงานมาเราก็เอามาสแกนเข้าคอมมันก็จะเป็น ไฟล์ รูป
จากนั้นก็เอาไฟล์ รูปเข้าไปที่โปรแกรม โปรแกรมก็จะแปลงลง notepad
เท่านั้นก็จะสามารถเอาข้อความเหล่านั้นไปปรับแต่งได้ตามใจชอบ
Continue reading