ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องไม่ใหญ่ไปกว่าภารกิจที่ตนทำ

ข้อควรระวังของการเป็นผู้นำคือการเคลมเครดิตให้ตัวเอง

งานใหญ่ต่างล้วนสำเร็จลุล่วงจากการร่วมแรงของทีมงาน
ผู้นำอย่างมากก็เป็นแค่คนช่วยชี้ทางช่วยตัดสินใจ
เป็นที่พึ่งพาทางใจ ทางความคิด ให้ทีมได้มีกำลังใจ

หรือหากเกิดสถาการณ์ที่ผู้นำไปลงมือทำงานด้วยตัวเอง
นั่นเป็นสัญญาณให้ทบทวนแล้วว่ามีการบริหารที่ผิดพลาดหรือไม่
หน้าของตนที่แท้จริงคืออะไร ควรกลับมาทบทวนให้ดี

สุดท้ายเมื่อทีมทำงานสำเร็จ
เครดิตต่างๆ ย่อมเข้ามาทางผู้นำอยู่แล้ว
จึงไม่มีเหตุผลใดๆ ที่ต้องไปหาความดีความชอบมาใส่ตัว
แล้วสุดท้ายก็ควรมอบเครดิตเหล่านั้นให้ทีมงานอยู่ดี

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องไม่ใหญ่ไปกว่าภารกิจที่ตนทำ

Tags: