ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

หลังจากที่ได้ผ่านจุดหมุนของมุมมองอีกครั้ง

เมื่อได้เดินทางไปที่ออสเตรเลียอีกครึ่งหนึ่ง

ซึ่งเคยเกิดแล้วครั้งหนึ่งเมื่อครั้งแรกที่ไป

มุมมองถูกเปลี่ยน ชีวิตจึงเปลี่ยน

Continue reading

สิ่งที่ควรจะทำ จะได้รับเลือกให้ถูกทำ

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่

จากบุคคลขวางโลก เป็นบุคคลที่ไหลตามโลก

แต่ดำเนินอุดมการณ์ตัวเองทางเบื้องหลัง

ส่งผลให้การดำรงชีวิต ลักษณะความคิด

เปลี่ยนไปอย่างกลับด้านมือ

ใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเปื่อยมากขึ้น

ไม่ยึดติดอะไรมากนัก

สิ่งที่มันจะเป็น มันก็จะเป็นไปเอง

เพียงแค่ตั้งใจไว้เท่านั้นว่า เราจะไปเป็นแบบนั้น

แล้วทุกอย่าง ก็จะถูกจัดให้เป็นอย่างที่ตั้งใจ

ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องกระวนกระวาย

ทุกสิ่ง ถูกจัดให้ราวปาฏิหารย์

Continue reading