โปรปังย่า – โปรแกรมคำนวณ Hole in One – Pangya HIO Calculator

ภาพมุมและภาพไม้บรรทัดสำหรับนับช่อง ไว้ใช้คู่กับโปรปังย่า

โปรแกรมคำนวณ Hole in one  (ชาวบ้านบางกลุ่มเรียกกันว่า “โปรปังย่า“)
ใครชอบของเก่าไปดูที่กระทู้นี้นะครับ โปรปังย่า รุ่นเก่า อันนี้ไม่มีสนามใหม่
This entry was posted in Games, Pangya and tagged , by spicydog. Bookmark the permalink.